You are currently viewing Svetovni dan zdravja 7. 4. 2020

Svetovni dan zdravja 7. 4. 2020

  • Post author:

7. april 2020 – Svetovni dan zdravja – Svetovni dan zdravja letos posvečen medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom in babicam

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je v počastitev 200-letnice rojstva Florence Nightingale, utemeljiteljice sodobne zdravstvene nege, leto 2020 razglasila za mednarodno leto medicinskih sester in babic.

Letošnja tema Svetovnega dneva zdravja je zato namenjena podpori medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom in babicam pri njihovem delu. Skrb za zdravje nas večina najprej poveže z različnimi profili zdravnikov, vendar zelo velik delež te skrbi nosijo njihovi nepogrešljivimi sodelavci: medicinske sestre, zdravstveni tehniki in babice.

Zdravje je ena izmed temeljnih človekovih pravic, je naša zaščita in neke vrste tudi naša moč. Ko smo zdravi, zmoremo vse! Trenutno je skoraj cel svet usmerjen v boj proti koronavirusu, ki se je pojavil nepričakovano in povzročil ogromno strahu. Še vedno pa se zemlja vrti, svet se ni ustavil, se je pa upočasnil. Verjamem, da ste to izkusili čisto vsi, saj so se vaša življenja čez noč spremenila. Prav je, da se vsi skupaj zavedamo, da je to potrebno samo zato, da se ohrani naše zdravje in zdravje ljudi, ki jih imamo radi

Kot diplomirana medicinska sestra se zavedam, da sem pomemben člen širšega zdravstvenega tima, katerega prvotni namen je z medsebojnim sodelovanjem pomagati sočloveku. Najboljša pomoč je preprečevanje –  torej preventivna dejavnost, katere naloga je preprečevanje bolezni in ohranjanje zdravja oz. ozaveščanje ljudi o le-tem.

Preko zdravstvenovzgojnih delavnic in ostalih aktivnosti želimo ljudem pomagati, jih spodbujati in motivirati, da z zdravim načinom življenja poskrbijo zase oz. za svoje zdravje. Trenutne razmere v svetu in pri nas dokazujejo pomembnost preventivne dejavnosti. Z osnovnimi preventivnimi aktivnostmi, kot so npr. pravilno umivanje rok, ustrezna higiena kašlja … lahko vsak posameznik pomembno pripomore k ohranjanju zdravja vseh nas oz. omogočanju kolektivne zaščite.

Z upoštevanjem zgoraj zapisanega in ostalih ukrepov, ki so bili sprejeti z namenom omejitve širjenja virusa COVID-19, vem, da nam bo uspelo to tudi doseči!

V teh časih, ki so za vse nas novi, ne pozabimo nase in ne pozabimo poklicati svojih dedkov, babic, starejših, osamljenih, če jih že obiskati ne moremo. Ne pozabimo ostati človek človeku.

Marjana Kugonič, dipl.m.s., spec.zn.,

vodja Centra za krepitev zdravja ZD Šentjur