You are currently viewing MRLIŠKO PREGLEDNA SLUŽBA od 1. 10. 2020 naprej

MRLIŠKO PREGLEDNA SLUŽBA od 1. 10. 2020 naprej

Obveščamo vas, da je Občina Šentjur s 1. 10. 2020 z Medikmiko, d. o. o. (Miran Kolar, dr. med.) podpisala pogodbo o izvajanju mrliško pregledne službe, ki bo skupaj z drugimi izvajalci skrbel za organizacijo dela mrliško pregledne službe in izvajanje mrliških pregledov.

Izvajalec bo običajno mrliške preglede opravljal med 7. in 20. uro, razen v izjemnih primerih, ko zaradi okoliščin to ne bo mogoče.

Tako bo novi koordinator dosegljiv na tel. št. 031 869 928.