SPREMEMBE TESTIRANJA NA COVID-19

SPREMEMBE TESTIRANJA NA COVID-19

Glede na vse večjo prevalenco bolezni covid-19 v skupnosti, omejitve pri zmožnostih testiranja in nova dognanja glede trajanja kužnosti pacientov s covid-19 v nadaljevanju podajamo spremenjena navodila za izvajanje testiranja in trajanje izolacije.

Najpomembneje je, da se osebe, ki imajo znake in simptome bolezni covid-19 takoj osamijo.
Enako velja za vse tesne stike obolelega, predvsem v družini.

1. Testiranje oseb s sumom na covid-19

Priporočamo, da se testiranje s PCR ne izvaja več pri vseh pacientih, pač pa se omeji na:

– osebe pri katerih se predvideva težji potek bolezni:

  • starejši od 60 let,
  • pacienti s pridruženimi obolenji (sladkorna bolezen, arterijska hipertenzija, druge srčno žilne bolezni, pljučne, ledvične in težje jetrne bolezni),
  • osebe z imunsko pomanjkljivostjo, ne glede na starost


– osebe z epidemiološko indikacijo:

  • osebe na izpostavljenih delovnih mestih kot so bolnišnice, zdravstveni domovi, DSO oziroma SVZ, policija, oz. poklici, ki so nujni in prihajajo v stik z veliko ljudmi
  • osebe z drugimi epidemiološkimi indikacijami (npr. oboleli otrok zdravstvenega delavca, oseba, ki ima v družini osebo s tveganjem za hud potek bolezni).

V družini, kjer je več bolnih družinskih članov, a nihče v družini ne spada med zgoraj navedene osebe, se testira najbolj bolnega člana oz. tistega, ki hodi na delo.

Vedno več so v uporabi tudi različni hitri antigenski testi, ki pa zaenkrat še niso v zadostni meri verificirani in jih zaenkrat v državi tudi ni na voljo v zadostni količini. Zato se pripravljajo enotne smernice za uporabo hitrih antigenskih testov na državni ravni, ki bodo poslane v kratkem skupaj z navodili za njihovo izvajanje.

2. Izolacija

Izolacija je odvisna od izraženosti bolezni in od morebiti prisotne imunske motnje (ob prisotnosti hude imunske motnje ali težjem poteku bolezni se izolacija podaljša na 20 dni).

A. Asimptomatski bolniki: 10 dni od pozitivnega testa PCR brisa nosno-žrelnega prostora.

B. Blaga / zmerna bolezen covid-19:

  • 10 dni od začetka bolezni, če je bila oseba zadnjih 48 ur brez vročine in je minilo 48 ur od začetka umirjanja simptomov in znakov bolezni.
  • Izolacija se lahko podaljša na več kot 10 dni, če so simptomi in znaki ali vročina trajali dlje. V tem primeru podaljšana izolacija traja 10 dni plus toliko časa, da mine tudi 48 ur od normalizacije telesne temperature in začetka umirjanja simptomov in znakov bolezni.

3. Bolniški stalež

Izdaja bolniškega staleža zaradi razloga »08 – izolacija« v trajanju 10 dni, oziroma dlje glede na potek bolezni:

A. Pri bolnikih s potrjeno diagnozo covid-19

B. Pri bolnikih s simptomi in znaki bolezni covid-19, ki niso bili testirani, a je velika verjetnost za prenos okužbe (prisotnost covid-19 v družini ali v skupnosti, npr. na delovnem mestu)

dr. Tina Bregant
Državna sekretarka

Ministrstvo za zdravje