You are currently viewing Enotno SMS obveščanje o rezultatu testiranja COVID-19

Enotno SMS obveščanje o rezultatu testiranja COVID-19

S 14. decembrom 2020 Nacionalni inštitut za javno zdravje začenja z obveščanjem pacientov o rezultatih testiranja na virus SARS-COV-2 preko SMS sporočil.

Glavni namen sistema je pohitriti postopek obveščanja pacientov o rezultatih, razbremeniti zdravstvene delavce in zagotoviti enak postopek obveščanja za vse testirane osebe v Sloveniji.

Po opravljenem testiranju pacient s številke 051 285 886 pacient prejme SMS sporočilo, na katerega mora pravilno odgovoriti, da dobi rezultat testiranja. Ob pozitivnem rezultatu pacient prejme tudi TAN kodo za #OstaniZdrav.

Kako poteka obveščanje o rezultatih testiranja?

Za obveščanje o rezultatih testiranja poskrbi avtomatiziran sistem obveščanja v upravljanju NIJZ. Pacient je o prejemu rezultata obveščen preko SMS sporočila. Ko pacient odgovori, sitem preveri ujemanje podatkov, nato pa mu posreduje rezultat. V primeru pozitivnega rezultata pacient prejme tudi TAN kodo, ki jo lahko vnese v aplikacijo #OstaniZdrav.

Postopek:

1. S številke 051 285 886 pacient prejme SMS sporočilo, da je rezultat testiranja na voljo.

2. Na sporočilo odgovori z zadnjima dvema znakoma številke zdravstvenega zavarovanja iz vaše zdravstvene kartice (preverjanje ujemanja telefonske številke in ZZZS številke). Za osebe brez KZZ številke sistem za preverjanje ujemanje zahteva štirimestno letnico rojstva.

Pacienti z ZZZS kartico zdravstvenega zavarovanja na sporočilo odgovorijo z zadnjima dvema znakoma številke z vaše zdravstvene kartice.

Pacienti brez ZZZS kartice na sporočilo odgovorijo s štirimestno letnico rojstva

3. Če pacient odgovori pravilno, v naslednjem sporočilu prejme rezultat testiranja. V primeru pozitivnega rezultata prejme dodatni sporočili z navodili za ravnanje in sporočilo s TAN kodo za aplikacijo #OstaniZdrav.

4. V kolikor pri testiranju pacient ne poda mobilne številke, na SMS ne odgovori pravilno
ali zavrne obveščanje po SMS, pacienta o rezultatih obvestijo s točke testiranja.

Kje na ZZZS kartici lahko pacient najde številko, katero mora odgovoriti?

Številko zavarovane osebe je levo na ZZZS kartici. Gre za devetmestno številko. Kot odgovor vnesite zadnja dva znaka te številke.

Ali je obveščanje na voljo za vse osebe, ki testiranje opravijo v Sloveniji?

Sistem lahko uporabljajo vsi izvajalci testiranja na virus SARC-COV-2, jim je pa dana tudi možnost, da še naprej obveščajo paciente na svoj že ustaljen način. Informacija o tem, ali točka testiranja uporabljajo obveščanje centralnega sistema, je na voljo na vstopni točki.
Vsi pacienti po prejemu rezultata testiranja z mobilno številko v Centralni register podatkov o pacientih (CRPP) prejmejo začetni SMS. Sistem obveščanja je na voljo vsem izvajalcem zdravstvene dejavnosti, ki izvajajo teste na COVID-19 – tako hitre teste kot teste po metodi PCR.
V primeru, da pacient nima mobilne številke, ga bodo o rezultatu testiranja obvestili neposredno iz vstopne točke. Enako velja v primeru, ko izvajalec testiranja še ni vključen v sistem enotnega obveščanja, če izvajalec želi še naprej obveščati paciente na svoj način ali je pacient pri testiranju izrecno navedel, da ne želi obveščanja preko SMS.

Zakaj mora pacient odgovarjati, zakaj se SMS z rezultatom preprosto ne pošlje pacientu?

Kljub skrbnosti vseh udeleženih v procesu testiranja se napake pri vnosih lahko dogajajo. Glede na to želimo v največji možni meri tako napako pravočasno zaznati in zagotoviti, da ne vpliva na to, da bi rezultat prejela napačna oseba. Zato SMS vsebuje začetnice imena in priimka osebe in zahteva pravilen odgovor na zastavljeno vprašanje o znakih iz ZZZS številke. V sistem je dodatno zahtevo po odgovoru, ki zmanjšuje možnost napake, vgrajena po priporočilu Informacijskega pooblaščenca.

Kaj, če na pacient na SMS ne odgovori, odgovori prepozno ali ne odgovori pravilno?

Sistem čaka na odgovor na prvo sporočilo tri ure, po tem pa posreduje podatke o tem, da je potrebno pacienta obvestiti, tudi vstopni točki. V času tri do 24 ur po prejemu rezultata tako pacienta poskuša obvestiti centralni sistem preko SMS in vstopna točka (najpogosteje) s klicem pacienta.
Sistem dopušča do pet napačnih odgovorov, nato pa onemogoči obveščanje o rezultatu po SMS. Informacijo o tem, da obveščanje ni uspelo, NIJZ posreduje vstopni točki testiranja, ki poskrbi za obveščanje pacienta na drug način.

Kaj, če pacient številke na vstopni točki ne pove ali da fiksno številko?

Izjemno pomembno je, da pri testiranju COVID-19 pacient navede (pravilno) telefonsko številko, saj jo v primeru pozitivnega rezultata potrebuje epidemiološka služba NIJZ za kasnejši kontakt s pacientom. Če kljub temu številka ne prispe v CRPP (ali gre za fiksno številko), obveščanje takoj prevzame vstopna točka.

Kako lahko pacient pride do nove TAN kode, če je ni pravočasno vnesel iz prejetega
SMS v #OstaniZdrav?

TAN koda je veljavna tri ure. Za novo TAN kodo lahko pacient zaprosi na spletni strani www.nijz.si/koda.

Ali lahko pacient pokliče na številko 051 285 886, da mu sporočijo rezultat testiranja?

Številka 051 285 886 ne nudi telefonskega sporočanja rezultatov testiranja COVID-19, ampak le SMS obveščanje.
Rezultat testiranja lahko preverite tudi:
• z uporabo digitalnega potrdila na portalu zVEM zvem.ezdrav.si pod zavihkom eDokumenti (dokument z naslovom Povzetki testiranj).
• pri točki testiranja
• pri svojem izbranem osebnem zdravniku,

Na kakšen način sistem pridobi mojo številko in kje se jo hrani?

Telefonsko številko zdravnik ali pacient podata ob naročilu na testiranje, preveri ali dopolni pa se jo ob testiranju na točki testiranja. Telefonska številka se hrani v povzetku podatkov o pacientu v CRPP v skladu z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva.

Ali se razen številke zbirajo še kaki drugi podatki v zvezi s testiranjem ali mojim zdravstvenim stanjem?

V skladu z zakonom o zbirkah podatkov se v CRPP obdelujejo podatki o vseh opravljenih testiranjih na virus SARS-COV-2.
CRPP sicer že od leta 2015 zbira pacientovo zdravstveno dokumentacijo (odpustna pisma, ambulantne izvide, podatki o predpisanih in izdanih zdravilih, napotnice) in vsebuje vsaj en dokument za več kot dva milijona prebivalcev Slovenije. Preko zvem.ezdrav.si lahko do svojih dokumentov in podatkov dostopa pacient zase ali za svoje otroke do 15. leta starosti. Za dostop je potrebno zgolj digitalno potrdilo, dokumenti so dostopni takoj po avtomatski registraciji na portal.

Ali se za obveščanje uporablja več številk?

S strani NIJZ boste rezultat prejeli s številke 051 285 286. Posamezne točke testiranja, ki v sistem obveščanja niso vključene, lahko za svoje obveščanje uporabljajo druge telefonske številke. Sistem vas bo vprašal le o zadnjih dveh številkah ZZZS številke ali po letu rojstva. V kolikor prejmete SMS s kake druge številke, posebej SMS, ki od vas zahteva kake druge podatke, na njega ne odgovarjajte in v primeru dvoma pokličite na 080 1404 za dodatne informacije ali verodostojnost preverite pri vaši točki testiranja.