You are currently viewing Pridobivanje zelenega digitalnega potrdila o cepljenju

Pridobivanje zelenega digitalnega potrdila o cepljenju

Obveščamo vas, da lahko uporabniki do podatkov portala zVEM (zeleno digitalno potrdilo, podatki o cepljenju in testiranjih na COVID-19…,) dostopajo s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali z uporabo smsPASS-a.

Zahtevek za izdajo digitalnega potrdila SIGEN-CA in smsPASS-a stranke podajo osebno na upravni enoti.

Z aktivacijo smsPASS-a pa lahko stranke pričnejo že doma, na uporabniških straneh SI-PASS. Po prijavi sistem SI-PASS, stranke podajo zahtevek za aktivacijsko kodo smsPASS. Zahtevek je posredovan upravni enoti, kjer ga mora stranka osebno podpisati. V kolikor ima stranka digitalno potrdilo, si lahko aktivacijsko kodo smsPASS pridobi sama, brez potrebnega obiska upravne enote.

Stranke lahko navedene storitve opravijo na upravni enoti brez predhodnega naročanja, vse dni v tednu, in sicer v:

    • ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 do 15.00 ure,
    • sredo od 7.00 do 17.00 ure,
    • petek od 8.00 do 13.00 ure.

Podrobnejše informacije na spletni strani:

UPRAVNA ENOTA ŠENTJUR PRI CELJU