CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH

V Centru za duševno zdravje odraslih (CDZO) lahko strokovno podporo in pomoč dobijo odrasli, starejši od 18 let, z najrazličnejšimi težavami v duševnem zdravju. CDZO omogoča hitro in celostno odzivanje na stiske ljudi na svojem področju in s tem v največji možni meri preprečuje, da bi se duševne stiske poglobile do take mere, da bi postale nujna in ogrožajoča stanja. Hitro odzivanje pomeni, da imajo ljudje s težavami v duševnem zdravju omogočeno zgodnje odkrivanje, zdravljenje ter preprečevanje poslabšanj težav v duševnem zdravju.

KDO VAS LAHKO USMERI V CENTER:

  • posamezniki s težavami v duševnem zdravju,
  • svojci,
  • izbrani osebni zdravniki,
  • izbrani psihiatri,
  • izbrani pediatri,
  • patronažne medicinske sestre,
  • službe nujne medicinske pomoči,
  • bolnišnice,
  • centri za socialno delo,
  • socialno varstveni programi na področju duševnega zdravja,
  • zavodi za zaposlovanje in
  • organizacije in delovna okolja, ki pri posamezniku zaznajo težave v duševnem zdravju.

S KOM SODELUJEMO: Naš center sodeluje tudi z drugimi službami in organizacijami v lokalni skupnosti, ki prav tako lahko nudijo podporo in pomoč.

KAKO POTEKA OBRAVNAVA: Ob prvem kontaktu, se boste z medicinsko sestro pogovorili o svojih težavah, nato pa se boste dogovorili za prvi obisk našega centra. Nato se vključi še ekipa strokovnjakov, ki bodo v sodelovanju z vami pripravili ustrezen načrt obravnave.

NUDIMO VAM: Možnost skupnostne psihiatrične obravnave (SPO), kar pomeni, da obravnava poteka na domu in so vanj vključeni najmanj trije strokovnjaki.

Strokovni tim skupnostne psihiatrične obravnave (SPO) našega centra sestavljajo:

  • ZDRAVNIK SPECIALIST PSIHIATRIJE – Valerij Melanič, dr. med., specialist psihiatrije,
  • PSIHOLOGI: Ana Lubej, mag. psih., Tanja Novak, univ. dipl. psih., Sara Tepeš, mag. psih., in Roberta Kurbus, mag. psih.,
  • DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE: Katja Trunkl, dipl. m. s., Mojca Cafuta dipl. m. s., Zala Grdina, dipl. m. s., in Kristina Močnik, dipl. m. s.,
  • DELOVNI TERAPEVT: Jan Čater, dipl. del. ter.,
  • SOCIALNA DELAVKA: Anja Bele, univ. dipl. soc. del.

Hkrati pa vam nudimo tudi ambulantno obravnavo (AMB) pri psihiatru ali psihologu za katero napotnica trenutno ni obvezna.

Strokovni tim v ambulantni obravnavi (AMB) sestavljajo:

  • ZDRAVNIK SPECIALIST PSIHIATRIJE,
  • PSIHOLOGI,
  • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA,
  • SOCIALNI DELAVEC.

Pomembno je, da veste, da nas morajo bodoči uporabniki naših storitev kontaktirati sami oz. nas lahko v primeru, da sami tega ne zmorejo, kontaktirajo tudi njihovi svojci.

V NUJNIH PRIMERIH, PRI KATERIH JE POVEČANO TVEGANJE ZA SAMOPOŠKODOVANJE (SAMOMOR) IN DRUGE OBLIKE NASILNEGA VEDENJA SE OBRNITE NA NUJNO MEDICINSKO POMOČ IN DRUGE PRISTOJNE SLUŽBE (POLICIJA)!

Predstojnik centra je Melanič Valerij, dr. med., specialist psihiatrije.

Kontaktni podatki:

CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ŠENTJUR

Cesta Leona Dobrotinška 3b

3230 Šentjur

Tel.: 051 378 449

e-mail: cdzo@zd-sentjur.si

Spletna stran: https://zd-sentjur.si/

Ekipa CDZO Šentjur Vam še naprej želi prijeten in uspešen dan.