Varnost hrane ob poplavah

Poplavna voda je pogosto onesnažena z nevarnimi mikroorganizmi iz odplak ali kanalizacije, zato je ob poplavah večje tveganje za izbruhe okužb prebavil. Da bi se temu izognili, je priporočljivo v tem času poostriti higienske ukrepe– še posebej to velja za nosečnice, otroke in ljudi z oslabljenim imunskim sistemom.

Skladiščenje živil

Če živimo na poplavnem območju, redno spremljamo obvestila, ki opozarjajo na možnost poplave, da se lahko pravočasno pripravimo in umaknemo živila iz prostorov, kjer je večje tveganje, da jih zalije poplavna voda. Živila shranimo v suhih, temnih, hladnih in zračnih prostorih, kjer ni nevarnosti zaradi glodavcev ali žuželk. Pazimo, da se živila ne dotikajo neposredno sten in tal. Živil nikoli ne shranjujemo skupaj s kemikalijami (npr. čistila, sredstva za zatiranje škodljivcev, goriva, gnojila…).

Živila, ki so prišla v stik s poplavno vodo

Poplavno vodo smatramo kot močno onesnaženo s škodljivimi mikroorganizmi, zato ne uživamo živil, ki so prišla v stik s poplavno vodo. Očistiti in dezinficirati je treba vse kuhinjske pripomočke in površine, ki so prišli v stik s poplavno vodo. Posodo in pribor v skladu z možnostmi operemo v pomivalnem stroju pri najvišji temperaturi. Lesene pripomočke (npr. deske za rezanje), ki so prišli v stik s poplavno vodo, zavržemo. Spremljamo obvestila upravljalca vodovoda oziroma drugih pristojnih inštitucij, ki so odgovorne za kakovost pitne vode in izvajamo ukrep prekuhavanja vode skladno z navodili teh inštitucij. Prostori, kjer se je zaradi pomanjkanja zračenja in vlage razvila plesen, so nevarni za zdravje, zato je treba upoštevati zaščitne ukrepe. Plesnivih živil ne uživamo.

Zaključek

Okužbe zaradi vnosa škodljivih mikroorganizmov s poplavno vodo so pogosto podcenjen vir zdravstvenih težav, ki pa se jim lahko izognemo z nekaj preprostimi ukrepi. Upamo, da bo za vse, ki ste bili prizadeti v poplavah, to obdobje kmalu samo še spomin. 

Ana Jakopin, mag. dietet.