Stavka zdravnikov in zobozdravnikov

Spoštovani uporabniki storitev,

do preklica poteka stavka zdravnikov in zobozdravnikov vsak dan od ponedeljka do petka med 07.00 – 08.00 ter med 13.00 – 14.00 uro. V Zdravstvenem domu Šentjur je delovni proces organiziran v skladu z zakonodajo. V času stavke morajo zdravstveni delavci zagotavljati bolnikom nujno medicinsko pomoč, nego in oskrbo. Opravljanje zdravniške službe v času stavke določa 46. člen Zakona o zdravniški službi. Zdravnik je v času stavke dolžan izvajati tiste zdravniške storitve iz drugega odstavka 4. člena Zakona o zdravniški službi, katerih opustitev bi v kratkem času vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali v smrt. To so zlasti:

  • zdravljenje vročinskih stanj in infekcij,

  • zdravljenje poškodb in zastrupitev,

  • zdravljenje kroničnih bolezni, če bi njihova opustitev neposredno in v krajšem času povzročila poslabšanje zdravstvenega stanja, invalidnost, druge trajne okvare zdravja ali smrt,

  • druge storitve nujne zdravniške pomoči,

  • opravljanje prvih pregledov brez čakalne dobe najmanj v obsegu, ki potrjuje ali izključuje stanja v prejšnjih alineah (triažni pregledi),

  • predpisovanje zdravil in medicinskih pripomočkov za zdravljenje stanj iz prejšnjih alinei. Za prvi pregled se šteje na primarni ravni prva obravnava, na sekundarni in terciarni ravni pa prva napotitev k specialistu zaradi nove bolezni ali stanja ali zaradi poslabšanja bolezni.

Poleg tega je zdravnik v času stavke dolžan opravljati še naslednje storitve:

  • vse zdravstvene storitve za otroke do 18. leta starosti ter bolnike, starejše od 65 let,

  • vse zdravstvene storitve v zvezi z nosečnostjo in porodom,

  • ukrepe za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni.

Ambulante zdravnikov in zobozdravnikov, ki so se pridružili stavki, so o morebitnih odpovedih paciente obvestili.

ZD Šentjur bo spoštoval pravico zaposlenih do stavke, delo pa bo organizirano tako, da bo delo potekalo za vse nujne paciente (po 46. členu Zakona o zdravniški službi) nemoteno in da ne bo ogroženo zdravje pacientov. Vsi pacienti, ki bodo potrebovali zdravniško oskrbo, bodo zagotovo pregledani.