ČAKALNE DOBE PO DEJAVNOSTIH V ZD ŠENTJUR

FIZIOTERAPIJA
Lucija Lavbič, dipl. fiziot., Urša Pintar, dipl. fiziot., in
Neja Sotošek, dipl. fiziot.

Čakalna doba na dan 23. 1. 2023:

Zelo hitrohitroredno
18 dni170 dni231 dni

Izvajamo triažo delovnega naloga za fizioterapijo, zato vas bomo o točnem terminu obvestili najkasneje v 8 dneh po naročilu.

Podatki so na dan 23. 1. 2023 in se vseskozi spreminjajo.

Pooblaščeni osebi za čakalni seznam: Neja Sotošek, dipl. fiziot. in Lucija Lavbič, dipl. fiziot., Urša Pintar, dipl. fiziot.

ZOBOZDRAVSTVO ODRASLI – ZD ŠENTJUR
Petra ŠPAN, dr. dent. med.

Čakalna doba na dan 1.12.2022:

konzervativaprotetika*
0 - 221dni34 dni

po končani sanaciji zob in odobrenem predlogu o zobnoprot. reh. iz ZZZS

Podatki so na dan 1. 12. 2022 in se vseskozi spreminjajo.

Pooblaščena oseba za čakalni seznam: Petra Špan, dr. dent. med.

ZOBOZDRAVSTVO ODRASLI – ZD ŠENTJUR
Klaudija OMAN, dr. dent. med.

Čakalna doba na dan 1. 1. 2023:

konzervativaprotetika*
0 - 97 dniREDNO: 53 dni
HITRO: /

po končani sanaciji zobovja 

Podatki so na dan 1. 1. 2023 in se vseskozi spreminjajo.

Pooblaščena oseba za čakalni seznam: Klaudija Oman, dr. dent. med.

ZOBOZDRAVSTVO ODRASLI IN MLADINA - ZD ŠENTJUR
Veronika GOŠNIK, dr. dent. med.

Čakalna doba na dan 1. 1. 2023:

konzervativaprotetika*
0 - 180 dni REDNO: 105 dni
HITRO: 35 dni

po končani sanaciji zobovja 

Podatki so na dan 1. 1. 2023 in se vseskozi spreminjajo.

Pooblaščena oseba za čakalni seznam: Veronika Gošnik, dr. dent. med.

ZOBOZDRAVSTVO ODRASLI – ZD ŠENTJUR
Katja PLEMENITAŠ, dr. dent. med.

Čakalna doba na dan 1. 12. 2022:

konzervativaprotetika*Prvi pregled
REDNO: 210 dni
HITRO: 90 dni
REDNO: 160 dni
HITRO: 55 dni
300 dni

po končani sanaciji zobovja 

Podatki so na dan 1. 12. 2022 in se vseskozi spreminjajo.

Pooblaščena oseba za čakalni seznam: Katja Plemenitaš, dr. dent. med.

ZOBOZDRAVSTVO MLADINA – ZD ŠENTJUR
Maria MITRESKA, dr. dent. med.

Čakalna doba na dan 31. 8. 2022:

konzervativa
REDNO
KONZERVATIVA
HITRO
KONZERVATIVA
zelo hitro
PRVI PREGLED
REDNO
37 dni26 dni15 dni40 dni

Podatki so na dan 31. 8. 2022 in se vseskozi spreminjajo.

Pooblaščena oseba za čakalni seznam: Maria Mitreska, dr. dent. med.

ZOBOZDRAVSTVO ODRASLI IN MLADINA – ZP PLANINA
Stefan ZLATANOVSKI, dr. dent. med.

ODRASLI

Čakalna doba na dan 3. 1. 2023:

KONZERVATIVAprotetika*
0-120 dniHITRO: 60dni
REDNO:100 dni

 po končani sanaciji zobovja 

Podatki so na dan 3. 1. 2023 in se vseskozi spreminjajo.

Pooblaščena oseba za čakalni seznam: Stefan Zlatanovski, dr. dent. med.

ZOBOZDRAVSTVO ODRASLI – ZD ŠENTJUR
Gordana UGRIN PERHOČ, dr. dent. med.

Čakalna doba na dan 1. 1. 2023:

KONZERVATIVAPROTETIKA*
0 - 109 dniHITRO: /
REDNO: 73 dni

 po končani sanaciji zobovja 

Podatki so na dan 1. 1. 2023 in se vseskozi spreminjajo.

Pooblaščena oseba za čakalni seznam: Gordana Ugrin Perhoč, dr. dent. med.

OKULISTIKA
Zdenko ZELIČ, dr. med., spec. oftalmolog,
mag. Amer BEHARIĆ, dr. med., spec. oftalmolog

Čakalna doba na dan 1. 12. 2022:

Zelo hitrohitroredno
7 dni7 dni21 dni

Izvajamo okulistične preglede zaradi očal in okulistične preglede otroka zaradi očal (od 8. leta starosti naprej).

Pooblaščena oseba za čakalni seznam: Urška Del Fabro, sr. med. sestra

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA
Dragana ĐURIĆ, dr. med., spec. druž. med.

Čakalna doba na dan 1. 12. 2022:

Čakalne dobe ni. 

Prost sprejem v ordinacijskem času ambulante.

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE - PSIHOLOG
Tanja Novak, univ. dipl. psih.

Čakalna doba na dan 31. 8. 2022:

Zelo hitrohitroredno
30 dni90 dni150 dni

Pooblaščena oseba za čakalni seznam: Urška Del Fabro, sr. med. sestra

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE - LOGOPED
Ljubomira Tratnik, dipl. def. – logoped,
Barbara Jošt, prof. def. – logoped,
Eva Polančec, mag. prof. logop. in surdoped.,
Marjeta Godeša, prof. reh. in spec. pedag. – logoped

Čakalna doba na dan 31. 8. 2022:

Zelo hitroHitroRedno
14 dni90 dni330 dni

 

Pooblaščena oseba za čakalni seznam: Urška Del Fabro, sr. med. sestra

Čakalne dobe za druge zavode v Sloveniji najdete na spodnji povezavi: