ČAKALNE DOBE PO DEJAVNOSTIH V ZD ŠENTJUR

FIZIOTERAPIJA
Lucija Lavbič, dipl. fiziot., Urša Pintar, dipl. fiziot., in
Neja Sotošek, dipl. fiziot.

Čakalna doba na dan 28. 3. 2024:

Zelo hitrohitroredno
125 dni231 dni291 dni

Izvajamo triažo delovnega naloga za fizioterapijo, zato vas bomo o točnem terminu obvestili najkasneje v 8 dneh po naročilu.

Podatki so na dan 28. 3. 2024 in se vseskozi spreminjajo.

Pooblaščene osebe za čakalni seznam: Neja Sotošek, dipl. fiziot., Lucija Lavbič, dipl. fiziot., Urša Pintar, dipl. fiziot.

ZOBOZDRAVSTVO ODRASLI – ZD ŠENTJUR
Petra ČERNEZEL, dr. dent. med.

Čakalna doba na dan 1. 5. 2024:

konzervativaprotetika*
0 - 365 dni4 dni

po končani sanaciji zob in odobrenem predlogu o zobnoprot. reh. iz ZZZS

Podatki so na dan 1. 5. 2024 in se vseskozi spreminjajo.

Pooblaščena oseba za čakalni seznam: Ana Skale, sr. med. sestra

ZOBOZDRAVSTVO ODRASLI – ZD ŠENTJUR
Klaudija OMAN, dr. dent. med.

Čakalna doba na dan 1. 2. 2024:

konzervativaprotetika*
0 - 150 dniREDNO: 85 dni
HITRO: 37 dni

po končani sanaciji zobovja 

Podatki so na dan 1. 2. 2024 in se vseskozi spreminjajo.

Pooblaščena oseba za čakalni seznam: Karmen Jančič, sr. med. sestra

ZOBOZDRAVSTVO ODRASLI IN MLADINA - ZD ŠENTJUR
Veronika GOŠNIK, dr. dent. med.

Čakalna doba na dan 1. 3. 2024:

konzervativaprotetika*
0 - 120 dni REDNO: 120 dni
HITRO: 30 dni

po končani sanaciji zobovja 

Podatki so na dan 1. 3. 2024 in se vseskozi spreminjajo.

Pooblaščena oseba za čakalni seznam: Neža Mihelčič, sr. med. sestra

ZOBOZDRAVSTVO ODRASLI – ZD ŠENTJUR
Emilija JOVANOVSKA, dr. dent. med.

Čakalna doba na dan 1. 5. 2024:

konzervativaprotetika*Prvi pregled
0 - 90 dni62 dni150 dni

po končani sanaciji zobovja 

Podatki so na dan  1. 5. 2024 in se vseskozi spreminjajo.

Pooblaščena oseba za čakalni seznam: Emilija Jovanovska, dr. dent. med

ZOBOZDRAVSTVO MLADINA – ZD ŠENTJUR
Maria MITRESKA, dr. dent. med.

Čakalna doba na dan 1. 3. 2024:

konzervativa
REDNO
KONZERVATIVA
HITRO
KONZERVATIVA
zelo hitro
PRVI PREGLED
REDNO
50 dni35 dni20 dni50 dni

Podatki so na dan 1. 3. 2024 in se vseskozi spreminjajo.

Pooblaščena oseba za čakalni seznam: Damijana Vučković, sr. med. sestra

ZOBOZDRAVSTVO ODRASLI IN MLADINA – ZP PLANINA
Juš JAGARINEC, dr. dent. med.

Čakalna doba na dan 1. 5. 2024:

KONZERVATIVAprotetika*PRVI PREGLED
do 60 dnido 90 dnido 70 dni

 po končani sanaciji zobovja 

Podatki so na dan 1. 5. 2024 in se vseskozi spreminjajo.

Pooblaščena oseba za čakalni seznam: Marta Ivnik, sr. med. sestra

ZOBOZDRAVSTVO ODRASLI – ZD ŠENTJUR
Gordana UGRIN PERHOČ, dr. dent. med.

Čakalna doba na dan 1. 3. 2024:

KONZERVATIVAPROTETIKA*
0 - 60 dniHITRO: 0 dni
REDNO: 30 dni

 po končani sanaciji zobovja 

Podatki so na dan 1. 3. 2024 in se vseskozi spreminjajo.

Pooblaščena oseba za čakalni seznam: Laura Železnik. sr. med. sestra

OKULISTIKA
Zdenko ZELIČ, dr. med., spec. oftalmolog,
mag. Amer BEHARIĆ, dr. med., spec. oftalmolog

Čakalna doba na dan 1. 5. 2024:

Zelo hitrohitroredno
15 dni22 dni22 dni

Izvajamo okulistične preglede zaradi očal in okulistične preglede otroka zaradi očal (od 8. leta starosti naprej).

Pooblaščena oseba za čakalni seznam: Urška Del Fabro, sr. med. sestra

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA
Dragana ĐURIĆ, dr. med., spec. druž. med.

Čakalna doba na dan 1. 5. 2024:

Čakalne dobe ni. 

Prost sprejem v ordinacijskem času ambulante.

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE - PSIHOLOG
Tanja Novak, univ. dipl. psih.

Čakalna doba na dan 30. 4. 2024:

Zelo hitrohitroredno
30 dni90 dni150 dni

Pooblaščena oseba za čakalni seznam: Urška Del Fabro, sr. med. sestra

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE - LOGOPED
Marjeta Godeša, prof. reh. in spec. pedag. – logoped

Čakalna doba na dan 30. 4. 2024:

 

Zelo hitroHitroRedno
120 dni400 dni760 dni

Pooblaščena oseba za čakalni seznam: Urška Del Fabro, sr. med. sestra

Čakalne dobe za druge zavode v Sloveniji najdete na spodnji povezavi: