Zdravstveni dom Šentjur se zavezuje omogočati dostopnost svojega spletišča v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18).

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče www.zd-sentjur.si

Stopnja skladnosti

To spletišče je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih neskladnosti in izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča zd-sentjur.si nenehno spremljamo in izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.
Spodaj navedene vsebine niso dostopne:

    • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
    • programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila),
    • tabele s podatki.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 23. 6. 2022 na podlagi samoocene.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.
Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po elektronski pošti na zd.sentjur@siol.net sli po pošti na naslov Zdravstveni dom Šentjur, Cesta Leona Dobrotinška 3b, 3230 Šentjur ali preko telefonske številke (03) 746 24 00.

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan, skupaj z razlogi za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, ali v primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko oddate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti:

Ministrstvo za javno upravo
Inšpektorat za javni sektor
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
E-naslov: gp.ijs@gov.si

Spletna stran: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-javni-sektor/