TEKOČE V LETU 2022:

Na Portalu javnih naročil je objavljeno javno naročilo št. JN006740/2022-W01 za  »Dobavo treh osebnih vozil za potrebe patronažne službe ter Centra za duševno zdravje odraslih«, dne 4. 10. 2022.

Na Portalu javnih naročil je objavljeno javno naročilo št. JN005236/2022-W01 za projekt »Ureditev prostorov Javnega Zavoda Zdravstveni dom Šentjur za potrebe Centra za duševno zdravje«, dne 26. 7. 2022.