TEKOČE V LETU 2020:

Na portalu javnih naročil je pod št. JN000473/2020-W01 objavljen razpis po postopku oddaje naročila male vrednosti: Prizidava dodatnih ambulant v Zdravstvenem domu Šentjur, z dne 29. 1. 2020

Javno naročilo za dobavo dveh zobozdravstvenih stolov, objavljeno na portalu JN št.: JN000732/2020-W01, z dne 7. 2. 2020.