INFORMACIJE O JAVNIH NAROČILIH

Vrsta: Dokumenti v zvezi s postopki izvedbe javnih naročil
Odgovorna za sprejem v zavodu: Andreja Reberšak, dipl. m. s., pomočnica direktorice za področje zdravstvene nege
Odgovoren za sprejem: Zunanji pogodbeni sodelavec
telefon: (03) 54 34 615
e-naslov: javna.narocila@szozd.si

TEKOČE V LETU 2024:

Na Portalu javnih naročil je objavljeno javno naročilo št. JN000174/2024-B01 za  »Opravljanje storitev čiščenja prostorov z okoljsko manj obremenjujočimi čistili in dobavo potrošnega materiala v Zdravstvenem domu Šentjur«, dne 12. 1. 2024.

Na Portalu javnih naročil je objavljeno javno naročilo št. JN006740/2022-W01 za  »Dobavo treh osebnih vozil za potrebe patronažne službe ter Centra za duševno zdravje odraslih«, dne 4. 10. 2022.

Na Portalu javnih naročil je objavljeno javno naročilo št. JN005236/2022-W01 za projekt »Ureditev prostorov Javnega Zavoda Zdravstveni dom Šentjur za potrebe Centra za duševno zdravje«, dne 26. 7. 2022.