VAŠE ZADOVOLJSTVO Z ZDRAVSTVENO OBRAVNAVO – vprašalnik?

Pacienti imate od 2. septembra 2019 možnost, da podate oceno, v kolikšni meri ste bili zadovoljni z nekaterimi vidiki kakovosti svoje zdravstvene obravnave pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti. To lahko storite preko kratkega vprašalnika, ki je preveden v več jezikov in v elektronski obliki dostopen na portalu zVem.

Izpolnjevanje vprašalnika, ki terja manj kot pet minut, je prostovoljno in anonimno. Vprašalnik je treba izpolniti v roku najmanj treh mesecev po zaključku zdravstvene obravnave. Pri tem se kot zaključek zdravstvene obravnave pojmuje zaključek posamezne ambulantne ali bolnišnične obravnave ali obravnave na domu (en obisk, posamezna hospitalizacija v zavodu ali storitev na domu). Pacient praviloma izpolni vprašalnik sam, kadar pa tega ne zmore, lahko to v njegovem imenu storijo njegovi svojci, skrbniki ali drugi.

Vprašalnik: Kako ste zadovoljni z zdravstveno obravnavo?

Povezava do zloženke Ministrstva za zdravje: KAKO STE ZADOVOLJNI Z ZDRAVSTVENO OBRAVNAVO?

pustite odgovor