Spletno stran Zdravstvenega doma Šentjur posodobljamo in dopolnjujemo z namenom omogočiti vsem uporabnikom spletne strani čim večjo dostopnost do objavljenih dokumentov in vsebin.

Zdravstveni dom Šentjur ocenjuje, da bi za zavod nastale finančne posledice, če bi hoteli celotno vsebino spletne strani zd-sentjur.si ustrezno prilagoditi (prevesti v znakovni jezik in/ali opremiti s podnapisi ali drugače ustrezno prilagoditi skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij), saj je obseg vsebine velik. Prav tako je Zdravstveni dom Šentjur pri oceni nesorazmernega bremena poleg znatnih finančnih posledic upošteval tudi notranjo organizacijo in vrsto dejavnosti, ki jo opravlja, ter postopa skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, ki ravno iz teh razlogov dopušča navedena odstopanja skladno z oceno o nesorazmernosti in na podlagi Izjave o nedostopnosti.

Spletna stran ni v celoti prilagojena za ranljive skupine. Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki ga zavod ocenjuje s kadrovskim in finančnim bremenom, ki bi ga optimiziranje zahtevalo.

Spodaj navedene vsebine niso dostopne:

  • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa (letna poročila, pravilniki, objave prostih delovnih mest, …),
  • nekateri elementi nimajo vpisanega optimalnega alternativnega besedila (Fotografije na spletnem mestu so dekorativne oziroma zgolj vizualno dopolnjujejo tekstovne vsebine, zato je do vseh vsebin možno dostopati tudi brez uporabe fotografij ali njihovih alternativnih besedil.),
  • struktura tabel in naslovov ni vedno optimalna, 
  • določene vsebine brez vidnega indikatorja ostrenja,
  • odprtje novega zavihka ali okna brez opozorila uporabniku,
  • elementi brez ustreznega barvnega kontrasta,
  • vsebnost tujega besedila v alternativnem besedilu,
  • preskok navigacije ali druge ponavljajoče se vsebine, 
  • na strani trenutno ni mogoča navigacija v celoti samo s tipkovnico …

Vse informacije, ki so objavljene na spletni strani Zdravstvenega doma Šentjur, lahko uporabniki dobijo tudi na druge načine:

 • telefonsko: 03 746 24 00,
 • osebno: Cesta Leona Dobrotinška 3b, 3230 Šentjur,
 • preko elektronske pošte: zd.sentjur@siol.net.