INFORMACIJE
TELEFONSKA CENTRALA

TEL: 03 746 24 00

DIREKTORICA JAVNEGA ZAVODA

Melita Tasić Ilić,
dr. med., spec. spl. med.

POMOČNICA DIREKTORICE ZA PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE JAVNEGA ZAVODA

Andreja Reberšak, dipl. med. s.

STROKOVNA SODELOVKA IN VODJA RAČUNOVODSTVA

Barbara Mljač, dipl. ekonomist