INFORMACIJE
TELEFONSKA CENTRALA

TEL: 03 746 24 00

DIREKTORICA JAVNEGA ZAVODA

Melita Tasić Ilić,
dr. med., spec. druž. med.

POMOČNICA DIREKTORICE ZA PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE JAVNEGA ZAVODA IN VODJA KAKOVOSTI

Andreja Reberšak, dipl. med. s.

STROKOVNA SODELAVKA

Barbara Mljač, dipl. ekonomist