Zgodovina zdravstva sega v Šentjurju v drugo polovico 18. stoletja, ko so sinovi Jurija Ipavca, padarja iz Bele krajine, prišli na Štajersko. Matija za kirurga v Celje, Maksimiljan za zdravitelja v Laško, Franc pa ranocelnika v Sv. Jurij. Devetindvajsetletni Franc Ipavec se je leta 1805 naselil v trgu Sv. Jurija in deloval kot padar-ranocelnik.

Zdravstveni dom Šentjur