INFO JAVNEGA ZNAČAJA

Razno

IZJAVA upravičenca za uveljavljanje začasne zadržanosti od dela zaradi NEGE OTROKA

VPRAŠALNIK o zadovoljstvu z zdravstveno obravnavo

OBRAZEC Posredovanje medicinske dokumentacije

Politika varstva osebnih podatkov


Cenik samoplačniških storitev v ZD Šentjur:

Zobozdravstvene storitve

Storitve družinske medicine

Cenik fotokopiranja

Cenik laboratorijskih storitev 01, 02

Ostalo


Informacije glede vpisovanja novih pacientov:

Izbira osebnega zdravnika

Izbira osebnega zobozdravnika


Varstvo pacientovih pravic:

Zakon o pacientovih pravicah

Interna navodila o reševanju pritožb v ZD Šentjur

Obrazec POHVALA – PRITOŽBA


Katalog informacij javnega značaja:

Odlok o ustanovitvi ZD Šentjur

Statut, Sklep 

Spremembe in dopolnitve statuta, Sklep

Organigram ZD Šentjur

Katalog informacij javnega značaja

Prijava koruptivnega dejanja

Prijava neetičnega ravnanja


Objave prostih delovnih mest

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA OZ. TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE -PRIPRAVNIK – marec 2020

 

 Arhiv objav


Cene materiala in zdravil:

1     2     3    4    5     6     7


Finančna poročila: 

Poročilo o poslovanju 2018

Poročilo o poslovanju 2017

Poročilo o poslovanju 2016

Poročilo o poslovanju 2015

Poročilo o poslovanju 2014

Poročilo o poslovanju 2013

Poročilo o poslovanju 2012  

Poročilo o poslovanju 2011

Poročilo o poslovanju 2010


Finančni načrti:

Finančni načrt 2019 Soglasje

Finančni načrt 2018 Soglasje

Finančni načrt 2017 Soglasje

Finančni načrt 2016

Finančni načrt 2015

Finančni načrt 2014

Finančni načrt 2013

Finančni načrt 2012

Finančni načrt 2011

Finančni načrt 2010